English Türkçe
Hurda Metal İşleme

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kablo Geri Dönüşümü

Hurda Metal İthalatı

Ömrünü Tamamlamış Fabrika
ve Tesis Sökümü

Atık Nakliyesi - Ürün İmhası

Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya (AEEE) İşleme

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

PCB Arındırma 

TEHLİKELİ ATIK NAKLİYESİ ve ATIK YÖNETİMİ

Firmamız 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı ÇED.2015-14 belge nolu yetki belgesi ile Serbest Bölgeler ve yurtdışından hurda metal ithalatı yapabilmektedir.

İthalatını yaptığımız hurda metallerin GTİP kod listesi aşağıdaki gibidir;