English Türkçe
Hurda Metal İşleme

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kablo Geri Dönüşümü

Hurda Metal İthalatı

Ömrünü Tamamlamış Fabrika
ve Tesis Sökümü

Atık Yönetimi - Ürün İmhası

Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya (AEEE) İşleme

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

PCB Arındırma 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ FABRİKA ve TESİS SÖKÜMÜ

Kullanım ömrü dolmuş, trafikten kaydı silinmiş araçları tesisimizde işleyerek tehlikeli maddelerinden arındırıp sökerek geri dönüşümünü yapıyoruz. Böylece çevresel olumsuz etkilerini indirgeyerek ekonomik değere çeviriyoruz.

Ömrünü tamamlamış fabrika ve tesis sökmek tecrübe ve uzmanlık gerektirir;

Etraflı bir risk analizi yapılmalı, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda çok dikkat edilmeli, potansiyel çevresel etkiler çok iyi yönetilmelidir. Yıllar içinde Yaşarlar ve MGD firmaları olarak alnımızın akıyla birçok büyük projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Bunlardan bazıları;

• Tüpraş / Petkim Fabrikaları
• İpragaz Yarımca Dolum Tesisi
• İnsa İstanbul Naylon Sanayi
• Altıntel Melamin Kimya Sanayi
• Manisa Sümerbank A.fi.
• Şişecam Mersin Soda Sanayi Tesisi
• British Amerikan Tobacco (Tekel Cevizli-Adana-Malatya-Bitlis Fabrikaları)
• Bionet Biodizel Tesisleri
• Afyon Seramik Fabrikası
• Teletaş Ümraniye Üretim Tesisi
• Siemens Kartal Tesisi Kısmi Söküm v.b. gibi birçok tesis ve fabrikalar