English Türkçe
Hurda Metal İşleme

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kablo Geri Dönüşümü

Hurda Metal İthalatı

Ömrünü Tamamlamış Fabrika
ve Tesis Sökümü

Atık Yönetimi - Ürün İmhası

Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya (AEEE) İşleme

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

PCB Arındırma 

ATIK YÖNETİMİ ve ÜRÜN İMHASI

Firmamız geri dönüşümü mümkün olamayan veya çok zor olan tehlikeli atıkları lisanslı araçlarıyla bertaraf tesislerine nakliyesini yapmaktadır. Tesislerinize oluşan bu tür tehlikeli atıklar ile ilgili sorumluluğunuzu gönül rahatlığıyla üstleniyoruz.

Firmamız bir çevre danışmanlık firmasıyla yaptığı ortak çalışma ile tesislerinizde oluşan atıklar ile ilgili firmalara atık yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Atıkların değerlendirilmesi, ayrıştırılması, stoklanması, nakliyesi, bertaraf edilmesi gibi konularda firmalara çözüm önerileri sunulmakta ve personele çevre bilincinin artırılması için eğitimler verilmektedir.

Ürünler için, güvenli bir yönetim sistemi ile %100 imha garantisi verilmektedir.Ürünler gerek mekanik kırıcı ve kesiciler yardımıyla, gerekse de uzman personel tarafından manuel olarak tekrar kullanılmayacak duruma getirilmekte, kamera ve fotoğraf kayıtları ile desteklenmektedir.