English Türkçe
Hurda Metal İşleme

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kablo Geri Dönüşümü

Hurda Metal İthalatı

Ömrünü Tamamlamış Fabrika
ve Tesis Sökümü

Atık Yönetimi - Ürün İmhası

Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya (AEEE) İşleme

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

PCB Arındırma 

TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında değerlendirilen, Atık Kablo (bkz. Tablo 2) ve Atık Plastik (bkz Tablo 3) bu grupta alınarak tesiste işlem görecek atıklardır. Tesise gelen Tehlikesiz Atıklar için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B'sine göre şu şekildedir:

R5: Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,
R12: Atıkların R1 ila R 11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi

Tesise tehlikesiz atıklar şu yollar ile gelmektedir:
1. Atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır, bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.
2. Ömrünü tamamlamış sanayi tesislerinin söküm ihalelerine girilir; sökümlerden çıkan atıklar tesise getirilir.
3. Atık üreticileri, nakliyeciler aracılığı ile veya doğrudan kendileri atıkları tesise getirir.

Tesise gelen tehlikesiz atıklar genel olarak şu şekildedir:
1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkan atık kablo ve plastikler.
2. Diğer hurda kablo atıkları.
3. İmalat kırpıntısı ve piyasaya sürülmemiş hatalı kablo ve plastikler.

Kablo Geri Dönüşüm

Sanayide talaşlı imalat sonucu oluşan yağlı metal talaşları Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 12 01 20 kodu ile kontamine metaller ise 17 04 09 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde bu tür yağlı metal talaşları kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yıkayıp yağlarından arındırdıktan sonra yüksek basınçlı talaş presleme makinesinde presleyerek briket haline getiriyoruz. Oluşan briketin yoğunluğu 5,5 g/cm3 çıkarken içerdiği tehlikeli yağ seviyesi %1, ‘in altına düşmektedir. Kontamine metallerde de aynı yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşan briketlenmiş talaş ve metaller demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde eritilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.

Plastik Atık Geri Dönüşümü

Tesise getirilen hurda plastikler ön kontrolden geçtikten sonra sahaya alınarak, makinenin yanındaki ön kabul alanına alınır. Bu ünitede plastik kırma işlemi gerçekleştirildikten sonra kırma-eleme makinesinde plastiklerin çapak hale gelene kadar işlem görmesi sağlanır. Çapak haldeki plastikler geri dönüşüm firmalarına sevk edilmek üzere paketlenerek depolanır.