İSG ve Çevre Politikamız

MGD Marmara Geri Dönüşüm; tesislerinde ve hizmet verdiği tedarikçilerinin atık sahalarında saha operasyonlarını yürüten çalışanlarının Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına azami düzeyde uymalarını teşvik eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği:

  • Uygulamaya çalıştığı İSG politikalarını hedeflerle destekleyerek ve sürekli gözden geçirerek; bütüne yaymak için çalışmalar yürütür.
  • Yeni başlayacağı her farklı faaliyetten önce Risk Analizi yapar, riskleri önceden tespit etmeye önem verir.
  • Çok Tehlikeli İşler Sınıfı’nda faaliyet gösteren MGD; meslek hastalıklarının önlenmesi noktasında kullanılması zorunlu alanlarda KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)’lerin kullanılmasını özendirir.
  • Çalışanlarını İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve bu konuda iyi bir bilince erişmelerini sağlar.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uygulamaları ile gerek çalışanlarının gerekse 3.tarafların katılımı ve görüşlerinin alınması sağlanır.

Çevre:

  • Çevre amaç ve hedeflerinin saptanarak gözden geçirilmesini sağlar.
  • Çevre ile ilgili yasal ve diğer tüm gerekliliklere uyulmasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini hep üst seviyede tutmayı hedefler.
  • Kirlenmenin önlenmesini ve çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini sağlayarak, çevrenin korunmasını önemser.
  • Çevre performansının sürekli arttırılması için taşeron, müşteri ve kendi sahasında yürütülen faaliyetlerde sürecin eksiksiz bir şekilde gözetilerek uygulanmasını sağlar.

Yürürlükte bulunan İSG ve çevre mevzuatlarına ek olarak ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak İSG ve çevre politikalarının, MGD işletmesinin tüm noktalarında eksiksiz bir şekilde uygulanmasını bir kurum kültürü haline getirir ve sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

Dili Değiştir