Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

Son yıllarda teknolojinin çok hızlı gelişim göstermesi ile kullanımında ciddi artış gözlemlenen elektrikli ve elektronik ekipmanların kullanımı sonucu ciddi miktarda e-atık oluşmaktadır. Satın alınan bir ekipman ortalama 2-3 sene sonra kullanım dışı kaldığı kalmaktadır. Elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüştürülmesi, içeriğindeki malzemelerin tekrardan hammadde olarak kullanılabilmesi sebebiyle, kaynak tasarrufunda önemli rol oynamaktadır.

Temel olarak plastik ve metal içerikli hammaddeler içermesiyle birlikte, bir elektronik eşya ne kadar ileri teknoloji barındırıyorsa; içerdiği metaller de o kadar kıymetli olmaktadır. Elektronik kartlar üzerinde bakır, demir, kalay gibi kolay bulunan elementler olduğu gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi yüksek değerli ve nadir elementler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu metallerin geri kazanılması büyük bir ekonomik değer yaratmakla birlikte, gittikçe kısıtlı hale gelen doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlayacaktır.

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bu eşyaları; çevreye zarar vermeden kontrol altına almak ve değer kaybetmeden geri kazanmak son derece önemlidir. MGD de bu kapsamda Elektrikli ve Elektronik Atık işleme tesisi ile bu atıkları ayrıştırarak ortaya çıkan değerli hammaddeleri azami düzeyde geri dönüşüm sistemine kazandırmayı ilke edinmiştir.

Dili Değiştir