Ambalaj Atığı ve Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü

Plastik, Metal, Kağıt, Cam, Tekstil Ürünleri vb. gibi ambalaj atığı veya tehlikesiz atık sınıfında bulunan atıklar; MGD tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek sanayiye hammadde olarak tekrar geri kazandırılır. Bu atıkların taşınması esnasında ve atıkları işlerken kontaminasyona maruz kalmamasına özen gösterilmektedir. Diğer bütün atıklarda olduğu gibi, bu atıklar da MGD tesislerinde ayrı ayrı depolanmaktadır. Kaynak kullanımının azaltılmasına ciddi katkılar sağlayacak bu ana atıkların geri kazanımına büyük önem vermekteyiz.

Dili Değiştir