Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm

MGD; bu kapsamda geri dönüştürülebilir tehlikeli atıkları da işlemektedir. Bu atıklar arasında yağlı metal talaşları, yağlı kablo, kontamine ambalajlar (Varil, IBC, Bidon, Teneke), PCB içerikli trafolar, elektrikli ve elektronik eşyalar vb. bulunur. Bu atıkların hepsi Motat sistemine kayıtlı lisanslı MGD araçlarıyla taşınarak, MGD geri dönüşüm tesislerinde, ayrı ayrı süreçlerde işlenir. Bu işlemler sonucunda atıklar tekrar sisteme geri kazandırılır ve bu kazanım ekonomiye katkı olarak geri döner.

Dili Değiştir